Nasza oferta

Naszą główną i podstawową misją jest zapewnienie Państwa Dzieciom bezpiecznego, swobodnego rozwoju, a także indywidualne wspieranie predyspozycji każdego dziecka.

NASZE CELE
1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonych możliwości
2. Rozwijanie samodzielności oraz kreatywności dziecka
3. Wzmacnianie więzi uczuciowych pomiędzy dzieckiem, rodzicami i pozostałymi członkami rodziny
4. Indywidualne podejście do każdego dziecka
5. Pomoc Rodzicom w opiece i wychowaniu dziecka
6. Dbałość o rozwój dziecka w atmosferze miłości oraz życzliwości
7. Stworzenie odpowiednich warunków do odpowiedniego rozwoju dziecka


OFERTA, którą obejmuje czesne w wysokośći 430 zł/miesiąc
1. Zajęcia z języka angielskiego
2. Zajęcia muzyczno-taneczne
3. Zajęcia plastyczne
4. Raz na kwartał wizyta u logopedy
5. Codzienne zajęcia dydaktyczne
6. Organizacja imprez okolicznościowych - Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Kobiet, itp.
7. Działalność opiekuńczo-wychowawcza
Przedszkolowo.pl logo